Словарь

Медициналык окуу жайлардын  иш кагаздарына тиешелүү орусча-кыргызча сөздүк

Медициналык кыскартуулар тизмеси

К.Юдахиндин орусча-кыргызча сөздүгү