КММАнын А.Джумалиев атындагы биохимия кафедрасы жана жалпы жана биоорганикалык химия курсунун мамлекттик тил кунуно карата иш-чарасы
Университетская жизнь